12 23 VLEESCHOMZET IN 1936. WEGINGEN. VI. KOELRUIMTEN DIVERSE WAREN. Voor het wegen van het geslachte vee en het ingevoerde vleesch, hetgeen kosteloos geschiedt, zijn 249.000 weegkaartjes afgegeven. Bovendien werden door den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon gedistribueerd 351.531 kilogram- bussen verduurzaamd rund- en varkensvleesch. Op de verschillende daarvoor bestemde weegtoestellen zijn, tegen betaling, gewogen: De opslag van allerlei poeliersartikelen bleef onveranderd. Poelierswaren. Evenals in 1935 zijn groote partijen versch spek in de vries- Versch spek. inrichting geruimen tijd bewaard. Voor het in gebruik geven van afzonderlijke vriesruimten, grooter dan 80 m2, is een bij zonder tarief vastgesteld. De beide pekelhuizen zijn doorloopend in gebruik geweest Gezouten spek, voor den opslag van gezouten spek. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. In kg (gedeeltelik geschat.) DIERSOORTEN. Ver nietigd Omgezet. Totaal. 19.196.382 40.145 3.588.749 19.236.527 15.647.778 Levend vee: Diverse wagens, met en zonder goederen Totaal 36.250 wegingen. varkens groot vee klein vee van ter plaatse geslacht vee. 6.661.875 462.970 1.291.650 6.921.090 308.653 1.540 529.599 2.120 1.442.368 1.329.795 284.108 759 7.191.474 465.090 2.734.018 8.250.885 592.761 2.299 17.065 8.433 1.633 12.551 393 70 7.174.409 456.657 2.732.385 8.238.334 592.368 2.229 Afkomstig Ingevoerd. RunderenI Paarden Kalveren Varkens Schapen en lammeren, i GeitenI 31.137 479 327 - 31.943 4.307

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 202