12 25 f 1.000- f 32.100,— 4.500,— Saldo minder opbrengst f 27.600, I. f 3.200,— Art. II. f 29.700,— 1.300,— Saldo minder lasten f 28.400,— Winsten. f 146.597,81 Totalen f 147.395,74 IV. V. VI. „Opbrengst Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch” „Opbrengst Koelruimten div. waren” „Rente van kasgeld” „Verhaal van pensioenbijdragen en ziekteverzekeringspremie” „Exploitatiekosten Slachthuis, incl. koel ruimten versch vleesch” „Exploitatiekosten Koelruimten diverse waren” „Onderhoudskosten” „Algemeene onkosten” „Renten” „Afschrijving” 26.200,— 3.900,— 1.000,— 200,— 2.800,— 8.600,— 2.900,— 12.000,— Art. Art. Art. Art. VIL f 120.701,94 20.303,93 6.389,87 f 119.700,05 23.748,08 3.149,68 terwijl meer werd uitgegeven voor: Art. III. „Fabricatiekosten van het IJs” De winsten der afzonderlijke bedrijven hebben bedragen: „Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch” „Koelruimten diverse waren” „Ijsfabriek” Minder is uitgegeven voor: Art. De heffing, ingevolge de Crisis-varkenswet, werd beëindigd Crisisheffing. 6 October. Tot en met dien datum werd ontvangen f 334.304,22. Art. II. Art. IV. Art. V. terwijl meer opbracht: Art. III. „Opbrengst IJs” Minder brachten op: Art. I. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 5, 1936. 1935.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 204