12 12 26 27 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. I. BEDRIJF IEREN ING. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. LASTEN. BATEN. Art. Art. I. I. f 91.651,13 f 95.100,— 97.000,- f f 632.800,— f 632.800,— f 611.769,40 II. 5.130.34 5.700,— 6.400,— 41.300,— 36.881,26 diverse waren 4.250.06 4.300,— III. 3.600,— I Opbrengst IJs Fabricatiekosten van het IJs 11.400,— III. 13.583,68 n 52.211,31 54.700,— 55.200,— IV. Rente van kasgeld 1.600,— 2.215,81 IV. n 210.641.22 218.500,— V. 223.700,— Algemeene onkosten V. 23.800,— 23.100,— 23.047,87 n n 105.361.73 105.900,— 105.900,— VI. Renten 61.856,43 62.700,— 69.700,— Afschrijving VIL Onvoorzien. VIII. n Oninbare posten IX. 9.000,- 9.000,— Uitkeering aan de Gemeente X. f 540.102,28 f 555.900,— f 710.900 f 687.498,02 Totaal der Baten f 710.900,— f 710.200,— Totaal der Lasten 570.500,— 555.900,— 540.102,28 Voordeelig saldo. f 140.400,— f 154.300,— f 147.395,74 Gezien f 687.498,02 Oorspron kelijk. Na wijziging door den Gemeenteraad. Werkelijk bedrag. Opbrengst Slachthuis, incl. koel ruimten versch vleesch De Administrateur, J. Polder Na wijziging door den Gemeenteraad. Werkelijk bedrag. De Directeur, Dr. H. C. F. L. Warnecke. Oorspron kelijk. 1.600,— 9.000,— f 570.500,— I Verhaal van pensioensbijdragen en ziekteverzekeringspremie Exploitatiekosten Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch f 710.200,— j Opbrengst Koelruimten diverse w'aren II. Exploitatiekosten Koelruimten I Onderhoudskosten 41.300,— j 11.400,— n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 205