12 12 29 28 f- nm- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. II. Art. LASTEN. LASTEN. Art. f 35.200,— f 34.962,95 incl. 1. d. 1.100,— f 600,16 en verlichtingsinstal- e. 1.100,— 1.326,86 n Verlaagd bij besluit van den i Gemeenteraad van 8 Februari 1937 n f 91.651,13 n II. f n f 52.211,37 f V. f 5.130,34 f 6.600,— 5.716,41 f f e. 29.500,— f 4.250,06 f n IV. f 31.211,88 f 30.900.— c. f n f 13.400,— n n f125.594,11 8.993,25 7.800,— 3.900,— 4.100,— 900,— 3.200,— n n Geraamd bedrag. 3.590,42 16065 f 34.962,95 Werkeltjk bedrag. 3.172,03 783,05 3.115,25 187,49 4.416,99 525,86 Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 1.028,50 1.366,05 965,88 889,63 ff- h. i. J- k. l. 4.040,30 216,62 5.952,86 800,77 1.105,95 783,35 744,63 183,85 1.493,07 f 63.300,— 13.800,— n w 1.643,— 1.100,— a. b. c. d. 250,— 5.600,— 550,— 6.400,— 700,— 4.300,— 1.000,— 1.400,— 600,— 600,— 3.600,— 700,— 5 700,— 4.200,— 100,— f 35.200,— 1.900,— f 95.100,— Fabricatiek osten van het IJs. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht. c. Steenkolen d. Diversen III. Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad van 28 Juni 1937 f 59.516,47 12.595,90 9.190,87 3.277,56 Verlaagd by besluit van den Gemeenteraad van 8 Februari 1937 Overgebracht Afrastering, muren en ijzeren hekken Kracht- latie Kleine werktuigen en gereed schappen Meubilair Machinerieën c.a Luchtkoelinrichtingen Stoomleidingen Pompinstallatie Gladde vrieshuizen c.a. m. Automobielen n. Diversen Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad van 28 Juni 1937. 27.149,23 n j f132.200,— 500 - f 54.700,— I f 97.000,— 836,41 292,61 f182.033,99 320,- f195.763, 3.400,— 100,— 8.900,— 1.100,— 1.700,— 700,— 100,— 600,— 1.200,— f 55.200,— Onderhoudskosten. a. Gebouwen en inrichtingen b. Rioleering, bestrating en los plaatsen Luchtspoor Overbrengen 1.533,52 565,31 11.353,14 Algemeene onkosten. Jaarwedden Hulppersoneel Verlof- en ziekengeld Schoonhouden, huishoudelijke benoodigdheden en onkosten Kosten van verzekering, pen- sionneering enz. van ambte naren en beambten: 1. Ongevallen en invaliditeit 2. Wachtgelden 3. Pensioenen 4. Bijdragen voor eigen en wed.- en weezenpensioen 5. Ziekteverzekeringspremie. 6. üitkeering aan weduwen van overleden ambtenaren en beambten f. Grond-, dijk- en polderlasten Overbrengen Exploitatiekosten Koelruimten diverse waren. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht. c. Diversen Exploitatiekosten Slachthuis, koelruimten versch vleesch. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht. c. Steenkolen d. Veevoeder en strooisel. e. Kosten van bedwelming der slachtdieren f. Automobielen g. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 206