12 12 32 33 III. KA PI TA ilENST. 428,64 1.200,— 428,64 1.200,— 28.500, 5.000,; 47.350, 345,— 769,08 161,13 606,03 10,— en VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. ONTVANGSTEN. UITGAVEN. a. f 53.515,43 f 21.332,74 n f 83.189,11 f 116.215,43 TOELICHTI API TA A LD IE N ST. I Beschikbaar rooting 1936.1 Totaal Verwerkt in Niet meer BENAMING. Oorspronkelj Wijziging. beschikbaar. 1936. benoodigd. f f 750,- f f f n n f 1.908,16 2.182,09 2.182,09 1) n 4.257,27 f 1.967,96 n 23.546,22 r2.142.22 f 6.165,43 f f 21.332,74 r> n 1.430^351 n n Kapitaalverstrekking door de Gemeente voor aanleg en uitbreiding b. Door aflossing op de activa vry gekomen gelden Verwerkt aan: Gebouwf Kracht- en verlichtingsinstallatie Div. inrichtingen der hallen, stallen en het koelhuis Stoomleidingen Onverwerkt crediet op 1 Januari 1936. 254,49 358,55 1.135,73 540,54 Werkelijk bedrag. 8.000,- 600, 1.800. 2.700, 34,44 344,35 De Administrateur, J. Polder. Begroot bedrag. Overbrengeu naar volgende begroeting. Gezien De Directeur, Dr. H. C. F. L. Warnecke. Begroot bedrag. 34,44 1.094,35 Werkelijk bedrag. Restanten, beschikbaar op 31 Dec. 1936. 2.145,— 1.930,92 161,13 10.514,19 590,— 1.430,35 4.257,27 28.500,— 2.857,78 n n f 53.515,43 62.700,— f 116.215,43 2.857,78 f 4.825,74 f 27.356,95 590,— 1.430,35 2.289,31 4.953,78 1.716,36 730,92 161,13 8.332,10 n n n f 53.515,43 i f 21.332,7 62.700,— j 61.856,4 f 2.289,31 1.967,96 23.546,22 2.857,78 f 32.182,69 p. Aanleg en uitbreiding 1>. Aflossing op de leeningsschuld aan de Ge meente Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 8 Juni 1937. Gebouwen Kracht- en verlichtingsinstallatie Diverse inrichtingen der hallen, stallen en het koelhuis Kleine werktuigen en gereedschappen Meubilair Machinerieën c.a Pompinstallatie Automobielen Verkoophal in aanbouw Koelinrichting verkoophal Onvoorzien f 34,44 1.094,35 61.856,43 f 83.189,17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 208