12 12 1 34 35 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERLIE IV. N WINST. 147.395.74 f Zuivere winst f n 147.395,74 f 147.395,74 Gezien V. EXPLOITATIEREKENING SLACHTHUIS jfL KOELRUIMTEN VER8CH VLEESCH. f f 22.580,28 n n 493.114,4 f 120.701,9 613.8163 f 613.816,36 f De Directeur, Dr. H. C. F. L. Warnecke. De Administrateur, J. Polder. Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winst rekening renten afschrijving uitkeering aan de Gemeente Voordeelige saldi der exploitatierekeningen Slachthuis, incl. koelruimten versch vleesch Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Opbrengst Aandeel rente van kasgeld 611.769,40 2.046,96 120.701,94 20.303,93 6.389,87 184.445.3- 101.022,Si 57.223,21 8.700.- 91.651.1! 50.071,71 Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemeene onkostenf 207.025,62 af: aandeel verhaal van pensioens bijdragen en ziekte verzek. premie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 209