12 12 36 37 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VI. EXPLOITATIEREKEMN OELRUIMTEN DIVERSE WAREN. f f n 259,36 Y> J» 16.700,73 f 20.303,93 37.004,66 f f 37.004,66 VII. EXPLOITATIERERENIN ISFABRIEK. f f f 722,39 208,23 7.239,26 f 6.389,87 13.629,13 f 13.629,13 n w 7) n n Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winst rekening Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winst rekening renten afschryving uitkeering aan de Gemeente. renten afschrijving uitkeering aan de Gemeente. 5.130,34 1.212,04 Opbrengst Aandeel rente van kasgeld 36.881,26 123,40 13.583,68 45,45 514.16 397,54 1.049,93 100,- 4.250.06 927,57 2.633,85 3.941,26 3.583.24 200- Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemeene onkosten af: aandeel verhaal van pensioens bijdragen en ziekteverzek. premie f Opbrengst Aandeel rente van kasgeld Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemeene onkosten af: aandeel verhaal van pensioens bijdragen en ziekteverzek. premie f 2.893,21 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 210