12 40 VERKORTE INVENTA1 IX. r VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. ONDERDEELEN. «1 Gebouwen. f n n f Grond en plantsoenen. t f 238.649,10 16.665,78 f f n n n n n f f Recapitulatie. 288.' f f n Voorraden. t n f n n f M >1 Rioleering, bestrating en losplaatsen Afrastering, muren en ijzeren hekken Diversen. ff n n n n n n f n n n n Slachthallen Stallen voor slachtvee Koel- en pekelhuis Ijsfabriek met apparatenruimte Ketelhuis met schoorsteen Keurgebouw Huidenbergplaatsen Verbindingshal Darmenwasscherij en mestlokaal Administratiegebouw Cantine Dienstwoningen Verkoophal Diversen Grond Plantsoenen Luchtspoor Kracht- en verlichtingsinstallatie Inrichting der hallen, stallen en het koelhuis Kleine werktuigen en gereedschappen Meubilair Machinerieën c. a Luchtkoelinrichtingen Stoomleidingen Pompinstallatie Gladde vrieshuizen c. a Automobielen Koelinrichting verkoophal Gebouwen Grond en plantsoenen Rioleering, bestrating en losplaatsen Afrastering, muren en ijzeren hekken Diversen Magazijngoederen Steenkolen IJs Veevoeder en strooisel Zout Drukwerk en kantoorbehoeften Brandstoffen Oormerken voor varkens n Vermeerden: in 1936. 1.430,! 4.953/ 21.043,1 29.680,85 128.136,81 334.853,16 72.688,20 14.675,87 382.382,02 92.453,88 46.644,32 52.970,06 73.287,11 3.509,02 1.452,1 2.852, 730.1 161,! 8.332,: 10.730, 1.112,: 83,: 911, 304. 1.221, 100,. _JO7, 14.578, 540,! 590, Aanschaffingswaard op 1 Januari 1986. 1.231.281,30 2.101.544,94 394.207,63 238.649,10 16.665,78 1.231.281,30 3.982.348,75 393.140,— 1.067,63 394.207,63 21.043,: f 21.332,' f 254,- 34,1 f 288,1 455.835,58 i 171.959,94 581.112,71 28.542,29 33.588,28 25.264,27 25.329,54 46.457,26 27.418,22 26.191,89 36.522,05 68.139,62 391.004,60 184.178,69 2.101.544,94

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 212