13 7 d. Gebouwen in de stad. e. Buizennet. De volgende staat geeft een overzicht aangaande de totale hoeveelheid naar de filters en uit de reinwaterkelders opge pompt, over de jaren sinds 1900. De uitbreiding van het buizennet was zeer gering; de lengte vermeerderde met slechts ruim 3.000 m. De volgende staat geeft een overzicht van het buizennet op 31 December 1936 en van de wijzigingen, gedurende het verslag jaar tot stand gekomen. Voor deze gebouwen kon worden volstaan met het gewone onderhoud. Met ingang van het verslagjaar 1937 werd het hulpbureau Doornstraat opgeheven, waardoor thans alle werkzaamheden voor de geheele Gemeente van één punt uit worden behandeld. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Opbrengst in duizendtallen m3. Gezuiverd water. JAAR. Toeneming. Opgevoerde hoeveelheid water naar de filters. Geleverde hoeveelheid. 7.073 7.458 8.132 8.953 9.631 9.969 9.549 9.681 9.525 9.971 10.280 10.295 10.701 11.105 11.291 11.500 12.059 12.052 12.032 11.875 11.844 7.922 8.353 9.108 10.027 10.786 11.065 10.600 10.649 10.478 10.969 11.205 11.222 11.664 12.105 12.307 12.535 13.084 13.076 13 055 12.884 12.850 187 338 420 132 156 446 309 15 406 404 186 209 559 7 20 157 31 1900 1905 1910 1915 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 220