13 8 dingen. Openbare brand- f. Microfonisch onderzoek. Bij het microfonisch onderzoek van totaal 30.333 aanslui tingen (33.403 woningen) werden in totaal 1.564 gebreken van Op 31 December 1936 bedroeg het aantal openbare brand en sproeikranen. kranen 6.179 van het type D en 38 van het type E, terwijl het aantal sproeikranen 230 bedroeg. Breuken en lek- Tevens volgt hier een overzicht van breuken in leidingen, ken in buislei- alsmede een overzicht van lekkende verbindingen, gedurende dingen. het verslagjaar hersteld. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Buislengte in mi. MIDDELLIJN. gelegd. mm n n 2 n 1 1 Totaal 178 4.230 4.007 40 15 884 14.564 Totaal. Kaliber der leiding. OMSCHRIJVING. 3* 14* 4* 9 6 2 1 3 3 3 9 n n n n n n 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 (2') (3‘) (4') (6') (8*) (10"). (12*). (14*). (16*). (18*). (20"). (22"). (24*). (26*). (28*). (30*). 275 16.746 377.819 131.131 28.146 30.710 8.488 6.061 4.240 5.945 2.979 2.584 4.859 1.481 981 1.607 672 140 188 17 179 87 341 155 26 227 5 42 1 74 2.967 2.316 884 1.508 601 583 533 945 585 614 1.374 491 378 710 Leiding- breuken. 0 27 6 1 4 wegge- nomen. 2 8 2 1 2 op 31 Dec. 1936. ge plaatst. 624.052 i Aantal Ijzeren perceel- afsluiters op 31 Dec 1936. Inhoud buizen- I net in m3 op 31 Dec. 1936. 3 94 2.690 806 156 131 37 31 13 15 6 5 19 10 95 62 11 i Lekkende verbin- dingen. 6" 31°De< 1936. 30 I 2.973 Aantal ijzeren district-afsluiters. 9 22 Breuken in hoofdleidingen Lekkende verbindingen in hoofdleidingen uitge- haald en I vervallen.!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 221