I 13 1 9 meer of mindere beteekenis opgemerkt, waaronder 109 lekken in dienstleidingen, 76 in binnenleidingen, 27 in stortbakken voor elosetinrichtingen en 36 lekkende tapkranen. Gemiddeld werden per uur 8,1 aansluitingen (8,9 woningen) onderzocht. Het onder zoek vond wederom in hoofdzaak plaats in het oude gedeelte der stad. g. Watermeters. De uitbreiding van het aantal watermeters was rond 4.000. Een aantal van 3.867 meters werd als minder deugdelijk afge keurd. In de meterwerkplaats werden 29.909 meters schoongemaakt, hersteld en beproefd; bovendien werd de aanwijzing van alle nieuwe meters onderzocht. De volgende staat geeft een overzicht van de in bedrijf, maga zijn en herstelling zijnde watermeters op 31 December. h. Aansluitingen aan het hoofdbuizennet. Ten behoeve van 1.869 perceelen kwamen in den loop van het verslagjaar 1.832 nieuwe aansluitingen aan het hoofdbuizennet tot stand. De aansluitingen kunnen worden onderscheiden aldus: Aansluitingen van 13 mm: 63.121 (waarvan tijdelijk afgesloten 4.305) 61.071 1.662 545 449 242 94 69 12 £C1 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Totaal. KALIBERS. 2 17 8.486 127.265 16 1 4.017) 93) 29) 20) 16) 4) 1) 1) n n n n n n Totaal (3"). (2'). l'/j") (5/<‘) (P). 13 mm 19 25 32 38 50 75 100 150 k O 37 56 22 161 235 270 1.876 119.094 3 3 68 109 210 1.556 64.242 66.191 i 35 37 18 93 126 60 320 47.389 48.078 7.417 7.417 46 48 121.751 Systemen, s i <s CQ hh 100 mm (4') 75 50 38 32 25 19 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 222