13 11 De Directeur, W. J. HARDERS. Frederik-Hendrikplein afgesloten); 6.217 openbare brand kranen; 35 openbare kranen; 37 paardendrinkbakken; 54 hon dendrinkbakken. Het aantal geplaatste meters, met inbegrip van 62 tusschen- meters, bedroeg aan het einde van het verslagjaar 113.739 of 2.589 meer dan op 31 December 1935. De volgende staat waarbij tevens verwezen mag worden Bevolking naar de bijlage geeft een overzicht van het bevolkingscijfer, het verbruik en de geldelijke opbrengst van den waterverkoop sedert 1920. 727a 8-2 S-S VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. en verbruik. 46e 47e 48e 49e 50e 51e 52e 53e 54e 55e 56e 57e 58e 59e 60e 61 e 62e Jaar van exploitatie. i Bevolking gemiddeld over het jaar. 362.425 358.294 363.968 378.986 386.966 394.891 403.523 412.407 420.649 428.899 435.178 443.644 454.744 464.521 473.320 479.935 484.574 26.026 27.319 28.164 28.207 29.238 30.425 30.935 31.506 32.947 33.019 32.963 32.533 32.359 In één etmaal in m3. Gemiddeld verbruik. Per hoofd en per et maal in 1. 39.415 39.397 Bruto opbrengst van het water in éénjaar in guldens. Totaal verbruik in één jaar in m3. 25.852 27.154 26.006 47.349 41.140 40.771 40.464 39.213 44.232 48.950 46.042 43.861 53.136 49.798 47.570 49.523 49.571 1.742.774,96 2.089.994,— 2.058.627,85 2.223.015,54 2.219.031,24 2.297.490,52 2.358.653,53 2.409.283,58 2.474.558,36 2.519.505,34 2.591.301,48 2.513.905,92 2.472.519,05 2.520.753,24 2.554.172,19 2.525.754,33 2.465.474,28 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 4.80 8 5.83 3 5.65 6 5.86 5 5,734 5.81 8 5,845 5.84 2 5,88 2 5.87 4 5,95 4 5.66 8 5,43’ 5,42 6 5,39” 5,26 3 5,08 8 9.461.941 9.911.040 9.492.244 9.681.072 26.523 9.525.497 9.971.443 10.279.837 10.295.389 10.701.162 11.105.388 11.291.252 11.499.567 12.058.585 12.051.937 12.031.675 11.874.672 11.843.672 71 */2 76 717j 43.188 70 6772 69 70 68 697, 71 71 71 71 697, 68 67 E-H 5 S3 Je tn H ölo c o-o -o t>D O 04 c voig- num- Jaartal, mer. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 225