13 13 :nst. 15 14 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. I. GEWO BEDRIJ BATEN. Begroot. Begroot. LASTEN. Art. f 181.827; f f I. 30.516 Distributiekosten II. 5, 16.280.1 27.000,— III. 101.500,— IV. 658.900,— V. 424.000,— VI. 420.250,— VII. 6.500,— VIII. IX. X. f 2.419.344.: f 2.518.050,— 703.4501 Saldo 745.750,— f 3.122.794.: f 3.263.800,— f 3.122.794,59 f 3.263.800,— Gezien: Opbrengst van het duinwater Opbrengsten uit de distributie Restitutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst Rente van kasgeld Bijzondere inkomsten Verhaal van pensioensbijdragen 2.582 000,— 560.000,— Werkelijk bedrag. 16.280,99 8.835,84 27.924,82 64.048,86 639.000,— memorie IE N ING 193 6. --- De Directeur, W. J. HARDERS. De Administrateur, B. G. STEMPELS. 193.400,— 47.500,— 624.575 Werkelci bedrag. 27.000,— 4.000,— 25.800,— 65.000,— 104.294,1 627.717; 415 685,- 414.093,! 4.352.1 Kosten van openbaren dienst I Onderhoudskosten Algemeene kosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente Onvoorzien f 2.465.474,28 540.229,80 Productiekosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 227