13 17 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. LASTEN 1936. Begroot. Artikel I. Productiekosten. f f n n n n 20.388,32 16.400,— n 1.986,37 3.000,— 19.000,— 18.711,16 2.500,— 2.189,29 n n n f 193.400 2.800,— f 181.827,34 f 190.600,— Artikel II. Distributiekosten. f f f 30.516,94 47.500,— n 10.800,— 52.100, — 500,— 37.400,— 21.100, — 24.600,— 6.000,— f 19.687,09 5.240,29 5.589,56 45.393,03 222,57 36.394,54 19.240,60 23.710,38 4.063,83 9.527,25 Werkelijk bedrag. 18.700,— 22.500,— 6.300,— a. Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters b. Werken voor rekening van anderen Diversen Verlaagd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937, Bijlage No. 323 met a. Eleetrische stroom enz b. Machinekamerbehoeften c. Jaarwedden d. Arbeidsloonen e. Schoonmaak van de filters, de verzamel- kom enz f. Verlichting en verwarming der lokalen en dienstwoningen <7. Erfpacht voor ingenomen duingronden en vergoeding wegens niet-verpach- ting van duingronden h. Scheikundig en bacteriologisch onder zoek van het duinwater i. Beplanting, bescherming enz. van duin gronden j. Stroom en bediening onderpompstations k. Diverse exploitatie-uitgaven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 229