18 29125 Totaal. 12 644 16 481 4 357 1 939 2 418 486 754 261 494 225 260 3 060 1297 7 754 3 987 3 767 Totaal Burgerlijke Stand. levend geborenen levenloos geborenen 7 539 215 672 9,03 15,17 8,86 53,93 51,25 7,99 2 311 3 670 97 Verschil tusschen de vermeerde ring en de vermindering Werkelijke bevolking op 31 De cember 1936 Meer levend geborenen dan overledenen (geboorte overschot) Meer gevestigden dan vertrokkenen (vestigings overschot) Aantal geborenen binnen de Gemeente: 3 869 118 Vermindering gedurende het jaar 1936: vertrokkenen 10 645 14189 24 834 Uitvoeriger gegevens alsmede cijfers betreffende vooraf gaande jaren worden aangetroffen in de Maandcijfers en het Beknopt Jaarboek van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. De heffing van rechten en leges van stukken van den Bur gerlijken Stand bracht op f 15.962,50. Ten Stadhuize te ’s-Gravenhage werden 3 792 en ter Hulp- secretarie voor de voormalige gemeente Loosduinen 80, te zamen 3 872 huwelijken voltrokken, waarvan 1 861 (48,1 pCt.) kosteloos en 2 011 (51,9 pCt.), waarvoor leges zijn betaald. Aantal overledenen binnen de Gemeente: 2 027 huwelijken ingeschreven echtscheidingen Toeneming der bevolking op 1 000 inwoners Levend geborenen Overledenen Gevestigden Vertrokkenen Huwelijken Mannen. Vrouwen. Totaal. Totaal. Totaal. 4 338 3 873 Vrouwen. Vrouwen. Mannen. Mannen. Vrouwen. Totaal, overledenen. 1999 2 292 4 291 Mannen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 22