13 18 e. Werktuigen en gereedschappen VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. a. f ‘2.138,77 f 9.000,— n C. f f f n T) n II. Diversen. w n f 104.294,87 Ti n f n n h f n 11.500,— 6.500,— 27.000,— 6.400,— 19.300,— 34.800,— 6.900,— 100,— 3.295,60 31.183,68 9.500,— 4.800,— 4.900,— 300,— 300,— 200,— n •n r> Werkelijk bedrag. 5.278,97 26.099,63 31.344,74 3.131,44 10.758,66 1.078,40 9.900,13 3.019,45 6.476,63 29,87 306,09 38,98 3.509,10 27,18 9.942,22 4.200,— 16.280,99 f 2.000,— 4.500, — 2.500, — 5.000,— 28.300,— n f 104.300,— 1 g. Buizennet h. Toevoerbuizen i. Watermeters j. Werktuigen en gereedschappen voor de distributie k. Standpijpen l. Gebouwen e.a. aan den Zuid-Binnen- singel m. Hulpbureau c.a. aan de Doornstraat n. Magazijn aan de Sprank bij de Witte- brug o. Gebouw aan de Ammunitiehaven Artikel IV. Onderhoudskosten. I. Pompstation en werken in de duinen. a. Gebouwen en hoogreservoir b. Pompwerktuigen c.a c. Werken in den watervang met toebe- hooren d. Filters c.a f. Diversen (wegen, bestratingen, rasters enz.) Artikel III. Kosten van openbaren dienst. Brandkranen met inbegrip der aan sluitingen in de straten b. Onderhoud en bediening van brand kranen, aanleg en onderhoud van openbare pompen,drinkbakken, sproei- kranen enz Aandeel algemeene kosten en diversen n f 101.500,— 2.800,— Verhoogd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937, Bijlage No. 323 met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 230