13 19 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. f b r> 500,— 518,70 137,50 137,50 n n n Afronding f 633.617,22 n b b B r> T) n n r> b v Y) n b b b Y) B B B n 400,— 5.200,— 2.000,— 3.000,— 9.500,— 2.000,— 5.000,- 25,- V Y) n v Af: Overgebracht naar artt. II en III der Lasten B Y) Werkelijk bedrag. 358.416,10 12.110,32 19.494,96 18.050,19 11.585,55 6.686,88 3.770,75 714,26 160,68 75.601,42') 5.968,60 4.393,78 4.978,62 12.942,98 9.714,09 1.451,88 3.606,35 3,30 69.487,32 3.354,13 317,47 16.800,— 21.100,— 19.200,— 10.600,— 7.000,— 3.771,— 1.200,— memorie 80.000,— 255,04 5.010,37 1.855,98 3.030,— 85.000,— 3.500,— 325 a. b. c. d. e. f 363.000,— n Y) Y) b B B B Artikel V. Algemeene kosten. Jaarwedden Hulppersoneel Arbeidsloonen van algemeenen aard Verlofgelden Ziekengelden, bijslagen getroffenen f. Kinderbijslag g. Ongevallenwet h. Invaliditeitswet i. Ziektewet j. Pensioenen k. Bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen l. Bijdragen voor inkoop van pensioen m. Brandverzekeringsfonds n. Premie voor verzekering van motor rijtuigen enz o. Grond-, dijk- en polderlasten p. Wegen- en rijwielbelasting q. Straatbelasting r. Schatting van de huurwaarde der per- ceelen s. Druk- en bindwerk, schrijf- en teeken- behoeften, diverse bureau-onkosten t. Vracht- en tramgelden u. Briefporti enz v. Kwitantiezegels w. Vergoeding aan de Gemeente voor ge bruik van een terrein aan de Sprank (Stapelplaats) x. Schoonhouden der gebouwen aan den Zuid-Binnensingel, aan de Doorn straat, aan de Sprank bij de Witte- brug en aan de Ammunitiehaven y. Verlichting en verwarming idem Kosten der telefoonaansluitingen aa.Diversen 6.800,— 5.500,— 5.000,— 12.179,— f 668.737,50 162,50 f 668.900,— 5.900,— f 627.71L22 Zuiver voor 1936 f 80.439,21; een bedrag over vorige jaren ad f 4.837,79 werd aan het bedrijf gerestitueerd. 10.000,— f 658.900,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 231