13 Artikel IX. 21 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. Overgebracht f 232.743,— f 231.296,61 Afronding f 420.250,— f 414.093,54 Artikel VIII. Oninbare posten f 4.352,91 f 6.500,— f 624 575,— f 639.000,— Artikel X. Onvoorzien f memorie n n n n n Wegen, bestratingen en bruggen Buizennet c. a Toevoerbuizen c.a Watermeters bij de verbruikers Werktuigen en gereedschappen Motorrijtuigen en rijwielen Standpijpen Kantoormachines n •n n n Werkelijk bedrag. 3.519,84 31.688,56 34.358,24 100.944,33 2.651,71 2.793,47 240,81 6.599,97 4.000,— 32.411,— 34.875,— 102.084,— 2.585,— 3.999,— 268,— 7.278,— Uitkeeringen aan de Gemeente. a. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding, berekend tegen f 1, per strekkenden meter (Raadsbeslui ten van 30 October 1902 en 9 Februari 1920) over de gemiddelde lengte in 1936 b. Voor het beheer der Gemeente f 625.000,— 14.000,— f 610.575,— 14.000,— f 420.243,— 7,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 233