13 13 22 23 II. I VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. KAPITA! EN ST. VERANTWOORDING BUITENGEW01 'VANGSTEN EN UITGAVEN ID3G. Begroot. INKOMSTEN. Begroot. UITGAVEN. f 420.250,— f 414.093,54 414.093,54 f f 420.250,— 195.292,13 448.244,58 Aanleg en uitbreiding 448.244,58 195.292,13 w 609.385,6" f f 868.494,58 609.385,67 f f 868.494,58 De Administrateur, B. G. STEMPELS. Overzicht van de toegestane en verwerkte bedrai aanleg en uitbreiding dienstjaar 1936. ir Beschikbaar gesteld bij de begroeting. Restanten beschikbaar op 31 December 1936. 0NDERDEELEN. Totaal. f f 10.000, f 8.000, D 44.229,15 26.612,12 17.617,03 26.612,12 n r> n aan het Pomp 8.955,71 3.532,59 8.955,71 n n n n r> r> 23.798,88 13.233,07 23.798,88 w n n n f 128.244,58 1) f f 320.000, f 448.244,58 f 175.585,74 f 77.366,71 f 195.292,13 f 252.952,45 1) Raadsbesluit van 22 Juni 1936, Bijlage no. 325. n n n n f n f n n n a. Door afschrijving op de activa vrij gekomen gelden f n n n D 12.488,80 87.081,95 i f n Oorspron kelijk.. 10.000, 15.000, n n n Werkelijk bedrag. n n 44.229,15 10.000,— 15.000,- 12.488,30 37.031,95 25.486,44 63.162,49 34.015,42 42.128,13 11.719,65 7.136,39 9.942,22 f n n n n Niet meer benoodigd. 15.486,44 63.162,49 34.015,42 42.123.18 8.719,65 Werkelijk bedrag. Over te brengen. Gewijzigd bjj Raads besluit. Verwerkt in 1936. Onverwerkt crediet op 1 Januari 1936. 64.513,56 16.837,51 15.984,58 42.876,87 12.775,58 Af- en over- geschreven door B. en W. 7.136,39 9.942,22 90.000,— 80.000,— 50.000,— 60.000,— 15.000, - 90.000,— 80.000,— 50.000,— 85.000,— 24.495,18 Totaal beschikbaar Gezien: De Directeur, W. J. HARDERS. Aflossing op de schuld aan de Ge- meente 26.000,— 9.495,18 2.863,61 5.057,78 h. Diversen i. Leidingen station j. Kosten van voorbereiding stichting 2de waterleiding. b. Kapitaalverstrekking door de Ge meente voor aanleg en uitbreiding a. Watermeters b. Buizennet c. Aansluiting van perceelen d. Diverse werken watervang e. Filters f. Wjjziging der opvoerwerk- tuigen g. Werktuigen, gereedschappen e. d

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 234