24 13 VERLIES- EN WINSTREKENING 1 936. III WATERREKENING 1936. IV. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. t 553.722,98 100.340,46 51.527,50 Zuivere winst. 88,94 f 1.581,41 95,- 3.157,58 >1 f 708.748,46 f 708.748,46 f 2.465.474,28 Wateropbrengst f 1.911.751,30 553.722,98 f 2.465.474,28 f 2.465.474,28 Reserve voor onin vorderbare posten Diversen Winstfzie Verlies-en Winstrekening) Water, winst Saldo „Exploitatie watermeters” Saldo „Exploitatie toevoerbuizen” Werk voor anderen winst Posten van afgeslo ten dienstjaren Schadeverg. inge volge Tarief Verkoop oude ma terialen en maga- zijngoederen, winst Diversen 1.223,13 169,04 Gezien De Directeur, W. J. HARDERS. De Administrateur, B. G. STEMPELS. f 5.298,151 703.450,311 Produetierekening Distributierekening. f 749.106,52 1.162.644,78 f 4.352,91 945.24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 235