13 25 0,0503 5,5002 0,0961 0,3334 0,8266 3,7826 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Berekening van den kostenden prjjs per m3 in 1936. V. f Af: Opbrengst huren, pachten e.d f 10,5892 f 3.266,40 12.500 m3 f Productiekosten: (Afgeleverd: 11.577.000 m3 Diverse exploitatiekosten Pompstation Onderhoud Afschrijvingen Rente Algemeene kosten Af: Sluiten en heropenen van dienst- kranen en verzegelen van brand kranen Waarschuwingskosten, huur van standpijpen enz n w 5,589,56 610.575,— 10.667,21 37.013,97 91.758,80 419.905,05 n f 1.175.509,59 In centen per m3. 1,5706 0,2693 1,9365 1,8392 0,9910 6,6066 0,1360 6,4706 11.844.000 m3 267.000 11.577.000 m3 11.577.000 m3 RECAPITULATIE: Kosten van het water in het reservoir Distributiekosten (inch waterverlies) Kosten van het water bij de verbruikers Aanteekening. Het door de meters aangewezen verbruik bedroeg in 1936 circa Bij: Waterverlies: 476.000 m Distributiekosten: (Gedistribueerd: 11.101.000 m3 2).) (Kosten meters en toevoerbuizen verantwoord op Exploitatierekeningen meters en toevoer buizen.) Diverse exploitatiekosten Huur ondergrond buizenleiding Onderhoud Afschrijving Rente Algemeene kosten i3 a f 0,064706 181.827,34 31.183,68 224.193,83 212.922,03 114.728,61 f 764.855,49 15.748,97 749.106,52 0J159 10,4733 0,2775 10,7508 6,4706 10,7508 17,2214 93 van de aan de verbruikers geleverde hoeveelheid. Eerst bij verkoopprijzen boven 18,5 cent per m3 (,00/93 X f 0,172214) werden de kosten dus gedekt. Opgevoerd Af: voor eigen gebruik aan het Pompstation Afgezonden van het Pompstation 2) Afgezonden van het Pompstation Af: voor eigen gebruik Stad Lekken in hoofdleidingen en diensthuizen en voor spuien 4 463.080 9.598,41 rond 476.000 11.101.000 m3 124164,81 f LI62-644,78 f 30.800,06

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 236