13 13 26 27 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VI. PRODUCT KENING 1 936. f f n f 764.855,4 f f 764.855,49 KENING 1936. VII. DISTRI BI T f en f f 12.864,81 f 1.554.784 f 1.554.784,66 n n n n n Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters. Diversen Aandeel onderhoud f n n n Huur van den ondergrond der buizenleiding Aandeel onderhoud afschrijving rente algemeene kosten afschrijving rente algemeene kosten n r n n r> n n n n 19.687,09 I 5.589,56 3.266,40 491,14 9.107,27 243.571,44 135.703,63 1.162.644,78 15.748,97 749 106,52 25.276,6 610.575,4 68.111$ 172.316$ 169.599$ 508.905$ 181.827,4 31.1834 224.193,9 2 1 2.922$ 114.728,8 ipbrengst huren, pachten e.d [osten van het water in het reservoir (11.844.000 m3) Steenkolen en stookolie Electrische stroom voor motoren Machinekamerbehoeften Jaarwedden Arbeidsloonen Schoonmaak van de filters c.a Verlichting en verwarming Erfpacht voor ingenomen duingronden enz. Scheikundig en bacteriologisch onderzoek 'Beplanting en bescherming van duingronden Stroom en bediening onderpompstations Diverse exploitatie-uitgaven Buiten en heropenen van dienstkranen I verzegelen van brandkranen hur van standpijpen persen Overgebracht naar: Exploitatie watermeters” Exploitatie toevoerbuizen Udo 1.758,46 I 43.634,57 222,57 I 36.394,54 19.240,60 i 18.918,25 1.986,37 18.711,16 2.189,29 23.710,38 4.063,83 10.997,32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 237