19 Van de in het huwelijk getreden Aan den Armenraad is afgedragen als opbrengst der col lecten bij de huwelijksvoltrekkingen f 4.599,73. Van de 3 872 huwelijken werden 1631 (42,1 pCt.) wèl en 2 241 (57,9 pCt.) niet gevolgd door godsdienstige plechtigheden. Het aantal huwelijken van personen van één geloof of over tuiging bedroeg 2 566 (66,2 pCt.), dat der huwelijken van per sonen met verschillend geloof of verschillende overtuiging 1306 (33,7 pCt.). Voor de voornaamste groepen van huwelijken zijn de cijfers: Aan huwelijksleges werd ontvangen f 42.557,50, gesplitst als volgt: Het volgende staatje geeft voor de bovenstaande aantallen personen, die met een persoon van een ander geloof of andere overtuiging in het huwelijk traden, de verdeeling naar mannen en vrouwen, absoluut en in procenten. 40,- ,1 11 2 011 huwelijken f 42.557,50 Huweljjken van Nederd. Herv. i Roomsch-Kath. pers, zonder godsd. Gereformeerden Evang. Lutherschen Israëlieten Nederd. Hervormden Roomsch-Katholieken Personen zonder godsdienst Gereformeerden Evang. Lutherschen. Israëlieten 787 (52,1 451 (48,2 147 (55,9 18 7,9 80 (70,8 n n n n M 725 (47,9 485 (51,8 116 (44,1 211 (92,1 33 (29,2 11 1, 11 11 n n n n n r> n ii 5.000,— 7.950,— 8.240,— 30,— 17.415,— 675,— 3.247,50 725 31,6 485 34,5 116 28,3 211 85,4 33 17,1 1 028 (52,6 pCt.), met anderen n T) n 926 (47,4 pCt.) >1 11 2 982 Nederd. Hervormden huwden dus 2 299 Roomseh-Katholieken 1 407 pers, zonder godsd. 410 Gereformeerden 247 Evang. Lutherschen 193 Israëlieten met N.H. R.-K. p.z.g. Ger. Ev. Luth. Isr. Mannen. 549 (59,3 pCt.) 288 (39,7 268 (55,3 70 (60,3 58 (27,5 22 (66,7 Vrouwen. 377 (40,7 pCt.) 437 (60,3 217 (44,7 46 (39,7 153 (72,5 11 (33,3 926of 31,1 pCt. met anderen; 11 11 11 11 11 50 huwelijk (en) a f 100,— f 106 75, 206 1 30, 1161 15,— 54 12,50 - 433 7,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 23