13 13 33 32 De Administrateur, B. G. STEMPELS. Gezien: De Directeur, W. J. HARDERS. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Afschrijvingen Aanschaffingswaarde 4.820.533,27 f 3.504 427,16 166.991,13 f Overgebracht f 8-324.960.4l 97.335,65 13.660,68 f 4.667.202,82 f 8.241.285,46 f 13.660,68 f 203,80 203,80 108,65 184,— 184,— 394,15 2.683,16 25 f 3.514.296,17 4.143.200,71 f 4.900.765,95 f 171.613,72 f 8.4 1 5.062,1 f 97.838,45 f 14.048,48 f 14.048,48 8.331.272,15 f Diversen. f 184.492,31 f 180.575,20 3.917,19 f f f f 184.492,39 n 741,20 420,— 420,— n 11.586.1 11.340,20 246,— 246,— 11.586,20 n n n n n n 742,49 14.171,55 28,28 2 n n 5.207,4 5.097,09 110,57 '10,57 5.207,66 n n n 9.664,7 5.108,04 4.363,46 5 301,33 193,29 2 9.664,79 installatie) n n n n 810.2161 252.724,61 f 539.625,49 f 270.590,60 f f 18.285,99 1.631,39 f 420,— 809.004,70 f n n r> n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n w n n n n n Stapelplaats aan de Sprank: Gebouw Installatiekosten terrein n n n n w Vermeerdering in 1936. n w n n n Afschrijvingen 1986. Boekwaarde op 31 December 1936. n n Werktuigen en gereedschappen Standpijpen Rijwielen Motorrijwielen Automobielen Hulpbureau aan de Doorn straat: Terrein Gebouw (inclusief electrische installatie) Meubelen 438.222,78 48.322,74 61.491,22 50.662,42 4.749,06 5.988,17 9.850,31 18.736,73 25.327,75 893,42 14.914,04 8.881,71 op 81 Decembir 1936. 438.222,1 49.212.1 61.812,1 14.914.1 8.881.1 136.912,76 28.899,20 43.671,87 9.945,94 888,06 8 15 15 9.327,27 1.627,65 6.599,97 240,81 55,75 506,56 2,97 10.452,50 891,03 291.982,75 18.686,08 11.960,58 14.875,25 2,39 50.567.2] 4.749,01 5.804.1 10.244.41 18.736,71 14 143,27 8 881,71 146.240,03 30.526,85 49.851,84 6.380,19 328,66 15,19 394,15 2.750,82 op 1 Januari 1936. «P 31 December 1936. 44.187,08 4.420,40 5.788,98 9.850,31 15.985,91 89039 1 H Op 1 Januari 1936. 25.327.1 8934 2,5,6 5 20 I f 3.917,19 1 f 8.881,71 I Kantoorgebouwen enz. aan den Zuid-Binnensingel Terrein Gebouwen (inclusief electri sche en centrale verwar- mingsinstallatie en inrich ting werkplaatsen) Meubelen Kantoormaehines Gebouw aan de Ammunitie- haven: Terrein Gebouw (inclusief electrische 1 r> n 4 n 11 n f 1 n f 1.642,87 42.748,01 4.179,59 5 917,23 9.850,31 13.302,75 2 5 Vermindering in 1936 wegens afboeking van bezittingen. -,- I f Vermin dering in 1936. f 420,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 240