13 34 Vermindering wegens afschrijving in 1936 Kapitaal op 31 December 1936 f 8.475.825,35 Kapitaal volgens balans per 31 December 1935 Vermeerdering wegens uitbreiding in 1936 f 8.694.626,76 195.292,13 f 8.889.918,89 414.093,54 IX. KAPITAALSTAAT, bedoeld in art. 38, eerste lid, sub e, der Rekeningsvoorschriften. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 241