14 4 Bezoek aan de inrichtingen. Totaal aantal baden Uit den staat blijkt, dat het aantal in totaal verstrekte kuip-, stort- en sehoolbaden steeg van 787793 tot 858606: een verblij dende toeneming van ruim 70000 of 9 Vooral in de maand VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. 1936 1935 Omschrijving der baden. 858 606 787 793 1 203 078 1 195 313 93 016 231 103 130 406 147 921 105 570 82 653 22 009 27 928 21 699 50 028 23 482 22 872 8 243 10 042 1 181 4 410 5 513 6 225 5 891 3 739 238 74 807 917 4 850 4 967 1 241 4 856 126 103 141 720 20 946 25 289 28 106 24 806 34 380 76 007 30 849 29 321 80 584 63 547 77 821 79 853 9 665 11 808 1 019 3 993 4 748 2 691 950 275 161 304 2812 2 516 1 554 5 083 85 754 87 678 88 507 227 560 Kuipbaden le kl. Dames Heeren Kuipbaden 2e kl. Dames Heeren Stortbaden. Dames Heeren Stortbaden personen beneden 18 jaar. Meisjes Jongens Stortbaden kosteloos. Dames Heeren Sehoolkinderbaden buiten klasseverband. Meisjes Jongens Sehoolkinderbaden in klasseverband. Meisjes Jongens Totaal voor de badhuizen Zwembaden. Dames Heeren Dagkaarten. Dames Heeren Meisjes Jongens Zwembaden personen beneden 18 jaar. Meisjes Jongens Sehoolzwemonderricht. Meisjes Jongens Kostelooze baden. Dames Heeren Meisjes Jongens Baden werkloozen. Dames Heeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 245