14 14 12 13 BATEN. LASTEN. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Omschrijving. 0 m s c h r ij v i n g. hit. II. Exploitatielasten Volkszeebaden. Art. II. Opbrengst Volkszeebaden. rt n n n w n n n •n n n r> r> n n n n n w n 15. l.COO,— 1.000,— 247,29 300,— n n 18. n ’0. F n n f 31.216,70 f 36.500,— Totaal der Baten Totaal der Lasten f 27.500,— f 28.221,18 1. Baden 2. Verhuren van badgoederen 3. Bewaren van rijwielen 4. Bewaren van badgoederen 5. Opbrengst zeebad Kijkduin 6. Bijdragen kosten Ziektewet 7. Diversen Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 25,33 76,60 226,57 26,— Memorie. 79,- 6.601,28 2.000,— 2.000,— 537,67 162,68 515,70 52,32 641,92 197,80 350,— 70,79 315,85 500,— 150,— 700,— 300,— 1.100,— 300,— 350,— 70- 400,— 5.500,— 2.000,— 2.000,— f 22.537,80 736.50 2.004,- 123.10 4.325,- 79,56 1.410,74 f 12.000,— 50,— 300,— 225,— 150,— f 12.502,49 66,02 305,80 161,50 160,57 I f 27.500, - 1.000,— 2.500,— ICO,— 4.325,— 100,— 975,— 1. Salarissen en loonen 2. Kosten Ongevallenwet 3. Kosten Invaliditeitswet 4 Kosten Ziektewet 5. Dienstkleeding 16- Onderhouden en vernieuwen van bad goederen en verderen inventaris 7. Wasschen badgoederen en dienstkleeding 8. Waterverbruik 3. Schoonmaakkosten 10. Bewakingskosten H. Huren van paarden •2. Bewaren van rijwielen Telefoonkosten W- Drukwerken en bureaukosten Aandeel algemeene beheers- en admini stratiekosten 16. Kosten van toezicht bij den opbouw en het afbreken van het Volkszeebad Kijk duin Kosten van opbouwen, afbreken en onderhouden van het badmateriaal Strandhuur Scheveningen en Kijkduin. Huur bergplaats L. C.-v.-Cattenburch Verzekering tegen schade ten gevolge van brand Kinderbijslag 12. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 252