14 14 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. BATEN. Omschrijving. Art. III. Opbrengst zwembad „Zuiderpark” f f r> 9. f 21.216,18 f 26.000,— Totaal der Baten f n n n v n r> v n n n Baden Verhuren van badgoederen Bewaren van rijwielen Bewaren van badgoederen Verhuren van bassins Bijdragen kosten Ziektewet Pensioensbijdragen Vergoeding voor: a. sehoolzwemonderricht b. baden werkloozen Diversen Begroot bedrag. 22.300,— 24.000,— 1.750,— 500,— 185,— Werkelijk bedrag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.147,30 617.20 502,56 1.02429 f 58.914,39 13.987,10 75,80 1.867.85 3- 1.554,- 39,39 421,98 19.000,— 100,— 2.700,— memorie 1.400,— 65,— 300,— Art. IV. Bijdrage van de Gemeente wegens exploit atie-tekorten. Volks- en Schoolbadinrichtingen Zwembad „Zuiderpark” Badinrichting derWoningvereeniging voor trampersoneel aan de Harstenhoekstraat Totaal der Baten 1.200,- f 47.500,— f 25.757,22 32.132,88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 253