15 INHOUD. ALGEMEEN OVERZICHT. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VIL VIII. 3 3 3 4 4 4 5 8 11 14-15 16-22 23 23 24-25 26-27 30 28-29 Belleer Personeel Terreinen Gebouwen en inrichtingen Werktuigen, gereedschappen enz Beplantingen bij Gemeentegebouwen Wandelplaatsen en plantsoenen Werkverschaffing en werkverruiming Administratief overzicht der rekening over 1936 Bedrijfsrekening Specificatie der bedrijfsrekening Kapitaaldienst lila. Toelichting op idem IV. Verlies- en Winstrekening. V. Balans Va. Kapitaalstaat VI. Verkorte inventaris. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 256