21 HOOFDSTUK III. het Rijk (20 Het tingen 469 145. bezoldigd ambtenaar van den Burgerlijken Stand de heeren: H. van Noort, Q. A. Nederpel, G. W. Harsveld, M. J. Telchuys en H. M. Grimbergen. De gelegenheid om schriftelijk aangifte te doen van verhui- Bevolkings- zingen binnen de Gemeente werd ook dit jaar, in het belang register, zoowel van het publiek als van de administratie, zooveel mogelijk bevorderd. Het aantal schriftelijk aangegeven verhui zingen bedroeg ruim 57 pCt. In totaal werden 63 458 verhui zingen binnen de Gemeente geboekt. aantal door het Bevolkingsregister verstrekte inlieh- aan diensten, instellingen en particulieren bedroeg GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN. In 1936 werden 1110 huisnummers voor 418 nieuw gebouwde Huisnummering. perceelen vastgesteld. De Gemeente heeft: Aan- en verkoop. gekocht: gebouwen en grond tot een gezamenlijk bedrag van f 208.322,03; verkocht: gebouwen en grond tot een gezamenlijk bedrag van f 1.353.885,34. De Raad besloot o.m. tot: aankoop van grond in de Oostduinen van Januari); verkoop van het schoolgebouw’ aan de Vinkensteynstraat 141 aan de vereeniging „Licht, Liefde, Leven” (25 Mei); verkoop van grond in den Binckhorstpolder en aankoop van grond nabij de Laan van N.-O.-Indië (24 Augustus); aankoop van grond en water, Weteringkade hoek Binckhorst- laan, ten behoeve van de te bouwen viaduct (21 September). De Gemeente heeft verhuurd: 422.35.10 ha grond tegen een Verhuring, gezamenlijken huurprijs van f 42.930,per jaar of gedeelte daarvan. Aan de Gemeente werd kosteloos afgestaan de eigendom van Kostelooze af- ongeveer 5 a 72 ca grond, zulks met bestemming tot openbare stand, straat enz., terwijl de Gemeente kosteloos heeft afgestaan den eigendom van ongeveer 26 ca. Ruiling van grond had plaats in 2 gevallen, waarbij de Ruiling van Gemeente afstond 13 a en verkreeg 12 a 87 ca. grond. De Gemeente heeft in erfpacht uitgegeven in totaal 6.89.35 ha Erfpacht, grond. Re Raad besloot o.m. tot: uitgifte in erfpacht van grond aan de Amalia-van-Solms- straat aan de N.V. tot Exploitatie van het „Bosbad” (20 April);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 25