15 6 3.791 243.090 m. 526.13.77 ha. 3.60.89 529.74.66 ha. Straatbeplan- tingen. Plantsoen- terreinen. 4.622 m 831 beplanting en het aanleggen van paden in de Westduinen (hier werd ook voortgegaan met graven van een duinvijver). Aangevangen werd met het profileeren en beplanten van den duinkop aan den Westduinweg nabij de Duinstraat. Deze werken werden voor het grootste gedeelte uitgevoerd door steuntrekkende werkloozen. Voorts werd aangelegd het terrein tusschen Nieboerweg en Tholenschestraat. Het Plein 1813 en de Sophialaan werden grondig veranderd. De schelpenpaden werden gewijzigd in gras gazons en een geheel nieuwe boombeplanting werd aangebracht. Voor de oprichting van het monument ter eere van wijlen H.M. de Koningin-Moeder, hetwelk 4 Juni 1936 werd onthuld, werd de aanleg van het Rosarium op het Jozef-Israëlsplein eenigszins gewijzigd. Ter herinnering aan het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard werd op den ondertrouwdag, 19 December 1936, in de onmiddellijke omgeving van genoemd monument een tweetal zg. zuil-eiken geplant. Dit planten geschiedde door kinderen van de School- en Kinder tuinen. De lengte der boombeplanting langs wegen, lanen, straten enz. bedroeg op 31 December 1935 239.299 m. In 1936 werd bijgeplant gerooid In 1936 vermeerderde de beplanting met De lengte der boombeplanting bedroeg op 31 De cember 1936 Op 31 December 1935 hadden de plantsoenterreinen der Gemeente een gezamenlijke oppervlakte van In 1936 vermeerderde deze oppervlakte met4.55.42 ha (waaronder in het bouwplan „Cen trum West” 0.94.50 ha; tusschen Nieboerweg en Tholenschestraat 0.90.96 ha en aan de N.zijde gesticht „Oud Rosenburg” 1.03.00 ha) en verminderde de oppervlakte met 0.94.53 (waaronder 0.49.30 ha voor paden aanleg in het Hubertuspark). In 1936 vermeerderde de oppervlakte derhalve met Zoodat de terreinen op 31 December 1936 een totale oppervlakte hadden van VERSLAG GEMEENTEPIxANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 260