15 16 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. II. SPECIFICATIE DEK BEDRIJFSREKENING. BATEN. f 17.470,— f 15.026,59 f 15.026,59 f 1.000,- f 452.575,— i” 18.732,95 r 10. 434.629,19 f f f 2.984,55 n n f n n n Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Artikel III. Vergoeding voor het onderhouden van de beplantingen op de Algemeenc Begraafplaats en voor hulp bij het delven van graven. 1. Onderhoud der beplanting 2. Hulp bij het delven van graven Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) met 1.000,- 3.558,38 6.800,98 217.317,48 34.266,85 70.747,92 72.967,12 708.92 2.530,55 454,- 2.984,55 3.457,39 5.071,20 434.629,19 400,— 17.070,— f n f n f Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) met Artikel II. Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen. 1. Bijdrage in het onderhoud van het Haagsche Bosch 2. Verzorging van eenden en wilde vogels 3. Bewaking der plantsoenen 4. Onderhoud pleinbeplantingen 5. boschbeplantingen 6. parkbeplantingen 7. straatbeplantingen 8. helmbeplantingen 9. van de afzonderlijk gelegen wandel-, rijwiel- en ruiter paden van de langs de afzonder lijk gelegen wandelpaden staande banken 11. Herstellen stormschade en diversen I. Gewone Dienst. Artikel I. Vergoeding voor het onderhouden van beplantingen bij Gemeentegebouwen Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) met 3.000,— 1.000,— 4.000,— 120,— 3.880,—1 f f 453.575,— 12.130,— f 441.445,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 269