15 17 1936 1936 1936 218) 198) 325) VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATEN. f 4.381,91 f 4,381,91 f 127.361,38 f 130.035,— ,5 f f f 127.361,38 Artikel VI. f 7.650,— 6.760,97 f 35.000,— f 39.991,08 f 600,-1 f 637,50 f n Artikel VII. Opbrengst kweekersen Vergoeding voor uitkeeringen voor de arbcidstherapie Artikel VIII. Inhoudingen voor gebruik van dienst woningen door het personeel Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Artikel IV. Vergoeding voor het aanbrengen enz. van beplantingen bij Gemeentegebouwen Verhoogd bij Raadsbesluit van 20 Januari 1936 (bijlage 32) met 330,—) 5.330,—I 330,— 5.000,— 16.100,— 650,— 1.380,— 10.709,84 158.874,84 6.859,— 152.015,84 Overgebraeht naar 1 Raadsbesluit van 28 Juni 1937 (bijlage 323) 5.000,— f Artikel V. Vergoeding voor het aanbrengen enz. van I openbare beplantingen Verhoogd bij Raadsbesluit van: 24 Februari 1936 (bijlage 101) met 4 Mei 5 22 Juni f begrooting 1937 bij i t.inoT zi.::i„ ooo) Ff Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) met f 2.050,— Overgebracht naar begrooting 1937 bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937 (bijlage 323)4.809,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 270