15 18 Artikel X. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOBNEN. BATE N. Artikel IX. f f 6.600,— 10.159,52 Rente van kasgeld, disconto enz. 2.000,— f 1' 1.433,87 Bijzondere inkomsten Artikel XI. f 37.984,57 f 39.400,— Verhaal van pensioensbijdragen enz. Artikel XII. 132,25 f Memorie. Verhaal van premie Ziektewet Artikel XIII. 668,59 f f 670,— Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Verrekening der te veel omgeslagen be drijf skosten 1934

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 271