15 20 T r VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. 6.950,— f 6.146,34 i f f f Af 21.6S6.lt> f f f 750,— n f f 11 -092^4 r> T n n n f 900,— 23.700. 200,— 12.800,— n n 200,— 100,— 100,— 450,— 600,— w w n n Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) met Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 956,17 95,73 307,28 5.626,01 0,07 1.639,22 11.092,44 185,61 395,59 271,22 35,58 182,94 63,81 170,03 49,67 453,40 660,11 1.400,— 250,— 400,— 5.500,— 50,— 1.000,— 13.000,— 19.218,05 1.539,— 84,54 335,36 1.200,— 1.000,— 23.000,— 2.500,— 300,— 500,— 160,- 349,15 21.686,10 160,— 140,— 26.600, — 2.000,— 24.600, — n if n n f Artikel III. Uitkeeringen voor de arbeidstherapie Artikel IV. Kweekersen. 1. Arbeidsloonen 2. Materialen 3. Vervoer 4. Brandstoffen 5. Vergoeding voor gebruik van grond bij „de Wildhoef” 6. Diversen Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) met Artikel V. Onderhoudskosten. 1. Gebouwen 2. Houten loodsen 3. Kassen en steenen broeibakken 1 4. Houten broeibakken 5. Ramen voor broeibakken 6. Verwarmingstoestellen en geleidingen 7. Electrische licht- en pompinstallatie 8. Schrijf- en andere kantoormachines 9. Meubilair, haarden en kachels 10. Afrasteringen 11. Rollend materieel en schuiten: a. wagens en schuiten b. rijwielen c. motorvoertuigen 12. Gereedschappen en kleine werktuigen 13. Instrumenten 14. Diversen f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 273