15 22 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. f f 1.375,22' 1.319,35 n n 13.682,96 f Afgerond op n Artikel IX. Memorie f f f f 481,43 f f w n 1.373,81 6.629,78 n n r n n n n n n Artikel X. Te verrekenen bedrijfskosten 1936 99 99 99 99 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 1.404,95 3.043,12 712,62 1,46 291,11 200.48 26,33 95,94 502,25; 224,57 1.404,95 3.043,14 713,61 1,46 291,11 200,47 48,04 119,55 507,46 224,57 4.317,— 856,88 41,87 16,- 234,88 343,62 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4.563,711 936,88! 37,37 16,-1 226,08 48,— 4.525,— 3.430,59! 8.003^59 Artikel VIII. Afschrijvingen. Gebouwen c.a Houten loodsen op steenen voet Kassen en steenen broeibakken Houten broeibakken Ramen voor broeibakken Verwarmingstoestellen en geleidingen Electrisehe licht- en pompinstallatie Schrijf- en andere kantoormachines Meubilair Afrasteringen Rollend materieel en schuiten met toe- behooren 12a. Gereedschappen en kleine werktuigen, tuigen b. Hulpmaterieel 13. Instrumenten 14a. Motorrijwielen b. Rijwielen 15. Automobielen 16. Diversen 343,63! 14.201,721 f 14.250,— Overgebracht naar begrooting 1937 bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937 (bijlage 323) Onvoorzien Verhoogd bij Raadsbesluit van: 20 Januari 1936 (bijlage 32) met 24 Februari 1936 101) 22 Juni 1936 325)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 275