I 15 15 25 24 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. IN STREK EN ING. IV. V ER L I ES- E Totaal. WINST. Totaal. VERLIES. I f f 25.769,04 f 4.593,27 10.159,52 145.256,24 T) hulp bij het I f n 1.053,32 n f 1.545,55 f n 27.242,04 uitkeeringen voor de f 614,63 n Opbrengst f V 18.307,98 f 239.469,81 f Gezien: J» n n Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Af: Vergoeding voor rente van kasgeld, disconto enz. Afschrijvingen Te verrekenen bedrijfskosten 1936 15.609,52 13.682.9fi 481,43 De Directeur, S. G. A. DOORENBOS. De Administrateur, H. P. VERBEEK. 127.361,38 100.119,34 15.026,59 10.433,32 2.984,55 j 1.931,23 4 381,91 2.836,36 11.092,41 198.603,4fi 637,50 1.433,87 37.984,57 132,25 39.994,08 21.686,10 6.760,97 6.146,34 I 668,59 239.469.81 Vergoeding voor het aanbrengen enz. van openbare beplantingen Af: Directe kosten dezer werken Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen Af: Directe kosten dezer werken van de kweekerijen Af: Kosten van de kweekerijen Vergoeding voor het aanbrengen enz. van beplantingen bij Gemeentegebouwen i Af: Directe kosten dezer werken Vergoeding voor het onderhouden van beplantingen bjj Gemeentegebouwen Af: Directe kosten dezer werken Vergoeding voor arbeidstherapie Af: Directe kosten dezer werken f 434.629,19 289.372,95 'ergoeding voor het onderhouden van de beplantingen op de Algemeene Begraafplaats en voor delven van graven Af: Directe kosten dezer werken Inhoudingen voor het gebruik van dienstwoningen door het personeel “Wondere inkomsten whaal van pensioensbijdragen enz. Verhaal van premie Ziektewet Verrekening der te veel omgeslagen bedrijfskosten 1934

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 277