15 30 Vermindering van dit kapitaal wegens „Afschrij ving” en „Afboeking” in 1936 Va. KAPITAALSTAAT bedoeld in Art. 38, eerste lid, snb E, der rekening- voorschriften 1924. ,»__13.712,92 f 207.197,36 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1935 f 217.015,30 Vermeerdering van dit kapitaal wegens uitbrei ding in 1936 3.894,98 f 220.910,28 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 280