16 8 P. DE GRAAFF. De Directeur van den Gemeentelijken Reinigingsdienst, Schoonhouden groente- en fruitmarkt Rattenbestrij ding. Ingevolge besluit van Burgemeester en Wethouders werd van 1 April 1936 af in overleg met den Directeur van den Dienst van Haven- en Marktwezen weder een drietal werk lieden van dit bedrijf ter beschikking gesteld van het Haven en Marktwezen voor de reiniging der groente- en fruitmarkt. Met de zorg voor den afvoer van het groentenafval bleef de Reinigingsdienst belast. Ook in 1936 is het weder mogelijk gebleken, met eenvoudige middelen en op weinig kostbare wijze de rattenplaag te blijven beheerschen. Voor de bestrijding der ratten werden dit jaar proeven genomen met zg. gaspatronen met tot dusver gunstig resultaat. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 288