l g|g hIIê BEDRUF5ÖPAFIEKI - E lil 1'4-+ 16 te 9 1 850 800 750 700 650 t 600 £4 Tt 550 500 450 400 2 350 300 250 Ss 200 EÉ •jf -4—~ I I (x/o o o o) (i/ooo) II -pT- - \/ERkLARiNG VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. NETTO KOSTEN I» GL D (i !O 00 O) 7“ v i CM •nu.1 I Voor de toelichtingen tot deze grafiek zie Staat X van het Administratief overzicht. G) ro cxj m cu cu in ko CU CM o» o - CM CM -T k"> n 'o in m n h> m 2! K «n c> o cu ru cu cu w> K> K> GEMFENHL'JKt RtlHIGINGSDIErUT 1-6RAVINHACE I -J THA TE NOP PEA VIA KIN Ni AANTAL iNWONERi -TOTALE HOEVEELHEID AFVALST0ÈEENN’(x/'boo,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 289