16 16 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. II. SPECIFICATIE VAN DE BEDRIJFSREKENING. BATEN. f 3.600,— f 3.368,43 2.200,— 2.074,08 c. f 5.800,— f 5.442,51 31.952,41 f f 33.500,— f f 7.076,90 f f 9.000,— a. 4.525,- f f 6.000,— b. c. 24.855,70 f f 26.250,— 139,32 f f 100,— Artikel III. Vergoedingen wegens het verwis selen van privaattonnen en ledi gen van beerputten. Verwisselen van privaattonnen Ledigen van beerputten Artikel IV. Inkomsten ten bate van den vuil afvoer. Vergoedingen wegens het aanvoe ren van puin, fabrieksafval enz. Vergoeding wegens het inrichten en instandhouden van de reserve- vuilnisbergplaats Diversen Artikel V. Vergoeding door derden wegens rattenbestrijding Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. 3.059,55 4.017,35 20.000,— 250,— 20.000,- 330,70 5.500, — 3.500, — a. b. a. b. Artikel I. Inkomsten in verband met de uit voering van de straatreiniging enz. Ledigen van kolken Schoonhouden van particuliere ter reinen i Diversen Artikel II. Inkomsten in verband met het op- j halen van asch, vuilnis en andere afvalstoffen. Vergoeding voor het afhalen van diverse stoffen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 295