16 17 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. BATEN. f 18.074,75 f 12.060,— c. f f 60.150,74 60.150,74 f f 58.227,50 4.470,77 f f 2.000,— f 2.252.866,27 f 2.430.669,— 37.680,— f 2.252 866,27 f 2.392,989,— f 538,91 memorie f f f f 99.944,19 f f 110.000,— 99.944,19 H H Artikel IX. Rente van kasgeld Artikel X. van pensioensbijdragen j Reiniging van markten I Diensten voor den Geneeskundigen i or, fïn'.n.i i An Artikel VII Diverse baten en Gezondheidsdienst. 1. Vervoerdienst 2. üitleening personeel 3. Overige diensten Diversen Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 Verhaal enz- Pensioensbijdragen Premiën ziekteverzekering Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 J Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. 36.660,49 1.546,39 1.013,12 2.855,99 99.935,10 9,09 114.600,— 4.600,— 59.927,50 1.700,— T> 114.600,— memorie 39.040,— 5.000,— 1.737,50 2.090,— a. b. a. b. Artikel VI. Vergoeding wegens het verrichten van buitengewone werkzaam heden voor Gemeentediensten. Artikel VIII. Vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van den Reini gingsdienst Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 296