16 straatkolken besproeiing 18 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. Artikel I. Straatreiniging, besproeiing enz. 289.114,37 f 328.200,- f 10.622,72 11.500,— n C. 15 n h. ■n 336.171,66 f 417.550,— f 16.700,— n 336,171,66 f f 400.850,— Artikel II. f t 262 876,49 f 277.900,— f 11.000,— 262.876,49 f 266.900,— f 276.400,— 1.500,— Ophalen van asch, vuilnis en andere afvalstoffen. Arbeidsloonen Diversen Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 schoonhouden urinoirs ledigen sneeuwruiming Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. 259,619,16 3,257,33 13.837,44 2.829,27 1.904,11 13.270,78 4.057,71 535,26 17.500,— 1.000,— I 19.200,- 6.650,— i 9.500,— j 24.000,— a. b. d. e. f. g- a. b. Arbeidsloonen veegdienst Materialen Water voor besproeiing, reiniging van straten, lediging van straat kolken enz Diversen Verlaagd ingevolge Raadsbesluiten: d.d. 8 Febr. ’37, bijl. 69 f 15.100,— d.d. 28 Juni ’37, bijl. 323 1.600,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 297