16 19 f 4.309,19 f a. f f en b. c. 275,— f 616.730,65 f f 616.730,65 f f f f 1.991,22 f f 4,800,— 1.991,22 3.000,— 500,— 4.850,— 50,— 1.550,— 350,— 100,— VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. a. f f 2.746,49 3.400,— b. f 5.400,— 4.309,19 I Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 n n w n n n Materialen Diversen Artikel V. Rattenbestrijding. Arbeidsloonen Materialen Diversen Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 Oorspronkelijk begroot. 17.060,— 8.500,— Werkelijk bedrag. 15.526,75 7.561,72 1.256,86 197,63 108,21 1.496,12 495,10 574.000,— 24.255,— a. b. c. 1.637,25 20,- 574.000,— 17.709,93 1.850,— 3.000,— 275,— 1.250,— 628.840,— 700,— 628.140,— f V n f 200,— 5.200,— e. d. Artikel III. i Verwisselen van privaattonnen en I ledigen van beerputten. Arbeidsloonen verwisselen van pri vaattonnen ledigen van beer putten Artikel IV. Afvoeren der opgehaalde stoffen. Bediening der landinrichting: I 1. Arbeidsloonen 2. Electrieiteitsverbruik 3. Benzine voor tractors, olie andere materialen 4. Diversen Afvoeren der opgehaalde stoffen: 1. Afvoer naar Drente 2. op andere wijze Reserve vuilnisbergplaats: 1. Aandeel Gemeente in de kosten van aansluitwissel 2. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 298