16 20 7 929l~ 7 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. a. f f f 11.583,94 f b. f 5.800,- f 5.460,64 1.737,11 4.000,— c. f 1.700,— f n n f f 20.854,84 f f 680,— 20.854,84 f 9.974,45 f f 9.974,45 f f 13.900,— 9,974,45 f rf f T> n 20.857,50 9.393,05 2.190*89 Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. Artikel VII. Diverse werkzaamheden aan de af- deelingsdepóts. Arbeidsloonen Diversen 13,900,— memorie a. b. T> 405,92 245,61 6,60 7.355,88 800,— 200,— 67,50 10.867,50 1.572,43 260,45 82,14 1.915,02 600, 13.300,— n f 6.530,— 360,— 480Ï— 7.370,— Artikel VI. Buitengewone werkzaamheden voor Gemeen tediensten. Reinigen van markten: 1. Arbeidsloonen 2. Materialen 3. Afvoer 4. Overige kosten (Sub-totaal) Diensten voor den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst: Vervoerdienst. i 1. Arbeidsloonen I Uitleening personeel. 2. Arbeidsloonen Diverse werkzaamheden. 3. Arbeidsloonen 4. Materialen 5. Overige kosten (Sub-totaal) Diversen: 1. Arbeidsloonen 2 Materialen 3. Overige kosten (Sub-totaal) Totaal Verlaagd ingevolge Raads besluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69f Verhoogd ingevolge Raads besluit d.d. 28 Juni 1937, bijlage 323 1.600, 1.700,— 19.937,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 299