16 21 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. a. f f b. w f 82.674,87 f 109.684,— f f f f 118.131,21 3.600,— f f 132.800 118.131,21 Artikel IX. Onderhoudskosten. Gebouwen Bestrating, rioleering, afrastering Ondergrondsche zandbergplaatsen Materieel Werktuigen, gereedschappen Tuigen en beslag Meubilair Licht- en krachtinstallaties Plantsoenen Centrale verwarming Laadinrichting Reserve vuilnisbergplaats Diversen Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 Oorspronkelijk begroot n n n n r> n n n n n n n v> w Werkelijk bedrag. 69.617,78 7.618,02 1.083,50 r> n n 7.225,47 2.346,23 147,11 89.063,51 4.335,39 509,56 1.387,14 934,60 1.020,29 790,87 9.617,91 193,03 560,10 1.979,47 1.976,82 177,— 201,75 18,02 2,51 7.900,— 5.200, — 200,— 101.500,— 7.800,— 400,— 1.200, — 500 700,— 1.000.— 9.450,— 100,— 450,— 91.000,— 12.000,— 2.000,— memorie 1.464,— 100,— 3.120,— a. b. c. d. e. f. g- h. i. j. k. l. m. 136.400,— Artikel VIII. Tractiekosten. Autotractie: 1 Benzine, olie enz 2. Bandenkosten 3. Diversen Paardenkosten: 1. Arbeidsloonen 2. Kosten van voeding en ligging 3. Geneeskundige hulp 4. Huur van paarden 5. Materialen 6. Electrische beweegkracht 7. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 300