16 22 8.420,— I VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. Artikel X. Algemeene onkosten. f f f. 36,— 100,— Tl g- 128.000,— 149.930,14 n 1. 3.029,02 4.000,— n m. n q- n T) u. w. 630.129,34 Transporteer en f 654.740,— f n n n n n n n n n v n n 148.000,— 8.922,— 2.500, — 2.800 5.500, — n n n 300,— 5.500,— 19.300,— 225,— 6.513,— 3.000,— 1.000,— 2.000,— •n •n n w Werkelijk bedrag. 160,10 5.833,75 15.666,33 2.247,69 2.927,82 5.011,87 6.437,15 2.044,48 858,81 1,174,57 160.076,27 693,82 53.253,46 20.274,88 57.727,44 17,78 7.910,72 6.712,— h. i. 169.800,— 400,— 1.540,— 62.200,— 21.120,— 46.900,— memorie. n. o. P- a. b. c. d. s. t. 119.042,35 9.062,89 6.700,— Oorspronkelijk j begroot. zekering wettelijke aansprake lijkheid Bureaukosten, drukwerken, kan j toorbehoeften enz I Verlichting en gasverbruik Verwarming Verlichting en verwarming dienst woningen Telefoonaansluitingen j cltil UUIlctclllSl lil Llllgcll r. Dienstkleeding Kosten van rijwielen Vergoeding voor het gebruik van gronden, gebouwen en bergplaat sen Duinwater Tram-, reis- en verblijfkosten. Kosten Invaliditeitswet I Jaarwedden Hulppersoneel Loopwerk 1. Verlofgelden 2. Kinderbijslag 1. Ziekengelden i 2. Premiën ziekteverzekering. Verplegen van werklieden in zie- keninriehtingen Schoonhouden gebouwen, huishou- delijke benoodigdheden en onkos- j ten Arbeidsloonen magazijndienst Pensioenen en gratificatiën aan weduwen en weezen I i Aandeel in de storting der Ge- i meente van bijdragen in het pen- j sioenfonds voor de Gemeente- i ambtenaren k. i Belastingen, kosten Ongevallenwet Premiën brandverzekering en ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 301