16 23 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. LASTEN. f f 630.129,34 654.740,— Transport n 3.722,12 3.500,— n f f 672.910, - 646.206,45 12.050,— f f 660.860,— 646.206,45 Artikel XI. f 208.975,— f 204.460,08 Renten Artikel XII. Afschrijvingen 185.400,— f f 183.052,11 Artikel XIII. f f 100,— 4,50 Oninbare posten Artikel XIV. memorie f Onvoorzien 9.570,— 5.100,— Wachtgelden Diversen Aandeel in de kosten wegens in koop van diensttijd van personeel Verlaagd ingevolge Raadsbesluit d.d. 8 Febr. 1937, bijlage 69 Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. 6.009,92 6.345,07 x. ij- z.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 302