16 16 24 25 III. VERKORTE INVENT. 31 DECEMBER 1936. IV. Zie bladz. 36. I Gezien: De Directeur, P. DE GrAAFF. I 1.318.920,56 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Aanschaffingswaarden. Afschrijvingen. BEZITTINGEN. 1936. f 561.743,31 f f f f f l'/i ff ff ff 6.597,20 94.611,06 n ff 492,66 2.903,34 10.246,63 r> 1.918,35 72.100,22 72.100,22 n 95. 95,— n n n 40,— 40,— ff 540,— 701,50 701,50 ff n 22.285.3! 3.870,20 18.415,12 1.31 8.920.5* ff ff ff n r> n n 272,79 125,18 55 ff 427.85 427,83 10 427,83 f f 100,947,38 5.965.271,88 f 128.390,47 f 188.252,88 f 1.816.946,56 f 4.120.882,23 ff n I 2)f n ff r> Y) 1.4 7 3.130.31] ff 125,18 ff Verminde- ring in 1936. n ff n 10.830,33 n n n n n ff n Totaal afge schreven op 31 December 1936. ff n De Administrateur, F. Kruuk. n 52.850,- 77.348,68’ n n n 1 543.312,24 ff ff ff n n n n n n 2.000,— 5.135,- n t» n n n n r> n n ff n ff ff ff n r ff r> n n n n n n n •n n n ff n n Op 1 Januari 1936. 6.631,1» 4.034.7* installaties Centrale verwarming Schrijfmachines enz. Ondergrondsche zand- bergplaatsen Laadstation Reserve vuilnis bergplaats Laadplaatsen Rijwielen; id. met hulpm. Materieel v/d veegvuil- ketels Veegvuilketels. Standplaatsen voor veegvuilketels 137.477,33 11.301,55 83.674,54 191.419,81 9.210,03 522,07 71.604,64 60.560.— 89.908,72’ 3.778,36 91.113,49 40.820,64 3.165,76 75.339,07’ 91.695,75 5.177,06 6.467,13 3.440,09 71.817,60 9.468,99 654,24 3.192,94 163,31 137.247.33 2.835,- 72.441,64 75.299,0'1 91.695,75 5.015.56 20 10 6 5 10 11.927,10 194.916,58 32.831,95’ 37.592,06 2.580,28 36.269,07 11.301,55 71.017,23 12.826,78 5.526,03 91.502,21 2 836,67 1.957,53 26.402,58 4.382,37 4.394,78 517,71 1.343,49 344,01 1.010.696,35 46.074,56 11.884,63 216.184,16 4,903,27 113.975,14 37.174,32’ 41.986,84 2.396,49 16.541,65 7.368,03 130,52 1.491,10 344,01 17.382.05 1.204.945,42 551.407,68 1.328.853,25 462.434,02 25.530,08 71.817,60 13.429,03 654,24 38.476,88 22.907,26 1.363,38 38.124,75 49.708,91 2.619,07 5.140,65 3.690,73 289,80 594,65 3.982,51 88.378,95 920,76 25.596,19 1.467,80 117,74 9.111,38 2.041,03 128,70 3.147,23 44.999,22 18.076,69 1.707,38 71.604,64 124.667.60j 90.777,71 3.801,47 83.476,10 40.983,9» 3.070.76 191.419,SI 9.210,031 522.071 3.549,— 3.967,81 8 10 12 12'/, 20 10 5 3 7.710,— 8.600,— 631,13 10.830,33 5 annu ïteit id. 20 25 991.294,36 43.237,89 60.560,— 84.480,88’ 3.660,62 46.718,17 16.035,66 1.673,68 3 714,87 1.842,— 130,52 174.878,16 1.842,— 391,55 7.710,— 8.600,— 631,13 42.636,27 2.835,— 62.195,01 Totaal afge- schreven op 1 Januari 1936. f 128.390,47 1) Bij de vaststelling der begroeting 1936 door den Gemeenteraad zijn de afschrijvingspercentages voor automobiele voer- en werktuigen als volgt geregeld: Boekwaarde OP 31 December 1936. 230,— 8.466,55 j 11.725,56 230,— 8.466,55 11.725,56 5 12'/, 10 Afschrijving in 1936. Vermeerde- lOp 31 Deceml ring in 1936. f 8.000,— tot f 10.000,— 10 10.000,en hooger 8 Grond Gebouwen1.546.204,60 Rioleering, bestrating en losplaatsen Paarden Materieel Automobiele voer- en werktuigen 1) idem idemI idemI MotorrijwielenI Werktuigen Meubilair Waterleidinginstallaties. Verlich tings- en kracht- tot f 6.000,— 12% f 6.000,— 8.000,— 12 -) Betreft verkochten grond. f 5 63.292,31] 1.54 5.037.411 f 2.000,— 5.135,— f 1.757.084,15 f 5.937.828,7! Verminde- iring in 1936 wegens af- boeking van I het actief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 303