16 16 30 31 KOSTPRIJSBEREKENING VAN VERSCHILLEND! )jiDERDEELEN VAN DEN DIENST IX. 0,33 I I putten. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 3 1 2 4 5 2 2 599.020,721 17.709,93 f 1.991,22 f 20.854,84 Exploitatiekosten 2.659.! 336.171,66 f 300.838,49lf 10.789.71 f 14.477,74 f f Art. VII 834, j 13.179,67 24.900,18 535,74,, 535,74,,, 1.431,39 2.025.0 29,88,. 5.380,67 112,20 146,17 7.693,96 I'’ 12.453,32,, 2.742,34 29,01 42,27 X 33.411,27 n rt 5! 21.312,60 f 52.600,35 1 24.820,05*f 26.283,1 853.995,83 f 15.334,12 f 11.079,64 f 4.254,48|f 765.077,444 776.163,44 f 651.146,97 1 1 Baten t 5.316,35 1 1 8.684,784 32.952,41 f 139,32 1 60.150,74 1 25.084,20 1 25.084,20 1 1 878.7 47.358,221,, 42.008,85,, 1.475,77|„ 666,63 2.328,18 44.261.1 1 4.465,92 325,18 3.019,47 257,31 236,60 3.276,78 795,89 559,29 878.7 7.872,79 f 3.618,84^1 4.253,95 1 III 1.475,7711 56.043,—47.325,20jf 666,631 77.213,52 5.696,61 1 1 464,50 1 64.616,66 28.103,67 1 257,31 1 1 28.360,98 m3. m3. m3. m3. urinoir. m3. straatkolk. 0,35 1,65 0,365 0,40 Netto 8,23 1,435 157,44 1,58 0,75 aanmerking gen0®el De hoeveelheid grot vuil is hierbij niet in 7.405,79 1 I 5 11 743.129,03 1 21.948,4111 4.739,53 1 72.127,36 Indirecte kosten Aandeel in Diverse werk zaamheden aan de atdeelingsdepöts Traetiekosten Onderhouds kosten Algemeene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten VIII IX Totaal Baten 301.053,52 18.484,73 13.364,21 2,40 8.975,50 90.417,46 Veeg- dienst. (ets.) 8,88 0,65 Schoon houden urinoirs. 9.745,89 381,76 283,04 (Gld.) 0,45 0,05 Be sproeiing. Sneeuw- ruiming. Gld.) 1,81 0,16 Totaal bedrag. verwis seling. (Gld.) 7,92 7,92 Totaal bedrag. (Gld.) 1,49 0,055 (Gld.) 1.64 0,06 (Gld.) 0,37 0,005 Totaal bedrag. 8.975,50 51.503,02 (Gld.) 169,15 11,71 Ledigen van kolken. (Gld.) 1,11 0,36 Afvoer op andere wijze. 7.697,! 6.959.1 6.107.» 28.852,94;,, 75.154,181,, 31.350,61|„ 12.440,15 468,52 165,19 2,40 V. I Ratten- I bestrlj- i ding. 3.989,15,. 111,85 103,71,, VI. Buiten gewone werk zaam heden voor Gemeente- diensten. 17.861,25 242.49 6,61 8.766,69 3.099,25 2,10 I” m2 straat- oppervlak. m2 straat- geledigde -I oppervlak. (ets.) 0,34 0,01 1 Afvoer naar Drente incl. grof- vuiloven. j 11.219,39 322.7 92,96 4.985,14 Diverse baten Verhaal van pensioensbijdra gen enz 3.846,73 1.333.01 817,78 2.549,70 1.289,77 802,77 I Ledigen van beer- I. Oplniien ran aseh. ruiini' en iere af- va.-to ff>-n 3.553J5 1.636,81],, 2.719,49 22,50 6,32 13,26,. 1.297,03*,, 43,24;,, 15,01 m2 straat- oppervlak (ets.) 0,36 0,01 III. Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten. 267.181,09 10.563,46 6.704,74 3.368.43 f 12.453,32 27.216,13 74.930,25 29.508,61 I Straatreiniging, besproeiing enz. XI XII XIII IV. Afvoeren der opgehaalde stoffen. losten per: 223,931,, 1.842,— 7.076,90 f 3.059,55 f 4.017,35 f 262.876,49 f 4.309,19 f 2.854,64 f 1.454,554 616.730,6ö'f 1 Verwisse- j I len van privaat- I tonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 306